ارتباط با ما

آدرس : تهران- میدان پاستور – خیابان دانشگاه جنگ – پلاک 30

  تلفن ثابت : ۹۸۲۱۶۶۹۳۵۲۰۴+

تلفن فکس : ۹۸۲۱۶۶۹۳۵۲۰۴+

همراه  : ۹۸۹۱۲۵۳۳۷۳۹۶+

email:parssigma@yahoo.com

webmail:info@parssigma.com